DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ

Định dạng: jpg,png. Dung lượng tối đa 500kb

ĐỊA CHỈ CỦA ĐẠI LÝ / CỬA HÀNG ÁP DỤNG ƯU ĐÃI

ƯU ĐÃI

Định dạng: xls,xlsx.
Trang tính (excel) chứa mã ưu đãi: chỉ nhập ở cột đầu tiên, số lượng ưu đãi bao nhiêu thì số lượng mã tương ứng (mã có thể trùng hoặc không trùng)
Đến
Kích thước 325x220. Định dạng: jpg,png. Dung lượng tối đa 500kb
Khi bạn nhấn nút xác nhận cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý hoàn toàn với các điều khoản khi tham gia chương trình Ngày Không Tiền Mặt