Ban tổ chức

Đơn vị phối hợp

coming soon

coming soon

coming soon

  • Góp vào chuỗi sự kiện kế hoạch Ngày không tiền mặt 2023, cuộc thi “Chiến thần không tiền mặt” là hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động dành cho người tiêu dùng.
  • Tạo sân chơi cho người chơi thể hiện bản thân, cá tính qua các phương cách thanh toán không tiền mặt; phát huy khả năng săn sale từ các chương trình khuyến mãi của Ngày không tiền mặt 2023.
  • Tạo điều kiện cho người dân có thêm động lực tiếp cận các phương thức thanh toán không tiền mặt khác nhau.